Kaikki oppivat matematiikkaa


19.1.2018

Kaikki voivat oppia matematiikkaa. Se ei ole salatiedettä, eikä edes kovin vaikeaa. Kunhan tietää, miten edetä ja saa apua tarvittaessa. Silti matematiikan oppiminen ei ole itsestään selvää.


Surullista on, että Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on julkaissut tutkimuksen, jonka mukaan peruskoulu ei kykene korjaamaan osaamiseroja matematiikassa.


Matemaattisen ajattelun osaamistaso, jolla oppilas aloittaa koulunkäyntinsä, säilyy koulun loppuun asti. 


Se tarkoittaa sitä, että jos lapsella koulun aloittaessaan on matemaattinen ajattelu kypsynyt ja kehittynyt hyvälle tasolle, hän tulee oppimaan matematiikan ja menestymään siinä. Jos lapsi ei ole vielä omaksunut ihan kaikkia osa-alueita eikä ole kiinnittänyt huomiota matemaattisiin asioihin, on hänellä odotettavissa vaikeuksia koulumatematiikassakin.


Vaikeudet matematiikan oppimisessa voivat ilmetä heti tai voi käydä niin, että pari ensimmäistä vuotta sujuu hyvin, mutta sitten alkaa vaikeudet. Matematiikan oppiminen on niin paljon kiinni myös siitä, kuinka sitä opetetaan. Ensimmäisen ja toisen luokan asiat ovat sellaisia, että niistä saattaa selvitä mekaanisesti suorittaen ilman, että on ihan oikeasti ymmärtänyt asian. Silloin on odotettavissa paljon vaikeuksia kolmannella luokalla kun pitäisi kyetä soveltamaan.


Oli matematiikan haasteissa kyse mistä tahansa, kannattaa vanhempien olla kuulolla, jotta vaikeudet tulevat näkyviksi heti kun ne ilmenevät. 


Apua kannattaa antaa tai hankkia myös heti ensimmäisten hankaluuksien ilmettyä.


Matematiikan oppiminen etenee kouluvuosina sen mukaan, miten se alkoikin. Hyvä oppii paljon ja taitamaton jää jalkoihin. Pahimmillaan koulu muokkaa myös heikon oppilaan asennetta niin, etteä matematiikan oppiminen myöhemminkin on hankalaa, vaikka oppimisen esteet hälvenisivät. Olen kirjoittanut kuvauksen kouluvuosista  Teknologiateollisuuden satavuotissäätiön matematiikka-aiheisessa blogissa. Lue tarina sieltä. Tiedät, mitä kouluvuodet tuovat tullessaan.