Blogi

Tärkein on usko!

Pek­ka Hyy­sa­los­ta on jo tai­det­tu sanoa kaik­ki, ker­toa kaik­ki ja näyt­tää kaik­ki. Tun­tuu popu­lis­ti­sel­ta ottaa hän­tä puheek­si, mut­ta teen sen kui­ten­kin. Pekan tari­na on hen­keä­sal­paa­va ja mah­ta­va. Hän on toi­von herät­tä­jä, roo­li­mal­li ja ennen kaik­kea asen­tei­den muokkaaja.…

lue lisää

Mitä lapsestasi tulee isona?

Mitä lap­ses­ta­ni tulee iso­na, on kysy­mys, joka herää van­hem­mil­le pian kun lap­si syn­tyy. Jokai­nen meis­tä toi­voo lap­sel­leen tasa­pai­nois­ta ja mie­le­käs­tä aikui­suut­ta. Toi­sil­la on kun­nian­hi­moa enem­män kuin toi­sil­la. Yksi näkee junio­rin toh­to­rin­ka­ron­kan pää­täh­te­nä, toinen…

lue lisää

Opiskelupaikkojen venäläinen ruletti

Espoos­sa lukioi­den kes­kiar­vot hilau­tu­vat ylös­päin vuo­des­ta toi­seen; kun vuon­na 2010 lukio­pai­kan sai 7,08 kes­kiar­vol­la, vaa­dit­tiin sii­hen tänä kevää­nä 7,50. Mikä­pä sii­nä. Moni opet­ta­ja on sitä miel­tä, että hyvä kun kar­siu­tu­vat pois ne, jot­ka eivät oikeas­taan osaa tai…

lue lisää

Tilaa matematiikkaopas

Olen Mari Lau­re­nius, eri­tyi­so­pet­ta­ja ja yrit­tä­jä. Sydä­me­ni asia on aut­taa kaik­kia oppi­maan matematiikkaa.

Seuraa meitä