Tehdään ihan oikea palapeli

17.3.2018

Palapeli on meille kaikille tuttu, kaikki me olemme niitä tehneet, jotkut vielä aikuisenakin. Silti emme tule ajatelleeksi, kuinka tärkeitä ne ovat lapsen kehitykselle. Myös matemaattinen ajattelu kehittyy palapelien myötä. Ne kehittävät lapsen taitoja yllättävän monipuolisesti.


Tässä tekstissä kerron


Palapelit ovat tärkeä osa matemaattisen ajattelun kehittymistä 


Niiden avulla kehittyy


Lisäksi palapeliä rakennellessa harjaantuu


Palapelit koostuvat kuvista, jotka pitäisi saada koottua asettelemalla ne oikeille paikoille. Jotta tämä onnistuisi, täytyy lapsen hahmottaa kokonaisuus ja mistä se koostuu, minkälaisia osia mistäkin kohdasta puuttuu ja miten ne sinne asetellaan. Näin hahmottamisen lisäksi kehittyy loogisten päätelmien tekeminen. Taito nähdä, minkälaiset muodot täydentävät toisiaan, hahmottuu ja harjaantuu palapelien myötä.


Kun lapsi etsii oikeaa palaa ja asettaa niitä paikalleen, harjaantuu käden ja silmän yhteistyö sekä hienomotoriikka. Lapsi tutkii paloja ja sovittaa niitä toisiinsa ja harjaannuttaa työmuistiaan muistamalla, mikä ei sopinut tähän, mitä palaa jo kokeilin. Myös keskittyminen kehittyy, kun palapeli haastaa yrittämään ja lapselle syntyy halu onnistua. Kun työ on sitten saatu päätökseen, voi olla tyytyväinen itseensä — minä onnistuin! Itsetunto kasvaa ja käsitys siitä, että työskentelemällä ja yrittämällä saa aikaiseksi ja onnistuu lopulta. Palapelit ovatkin oivallisia esimerkkejä valmiiksi tulevasta työstä.


Yksi tärkeimmistä opeista, joita lapsellesi voit antaa, onkin, että vain tekemällä ja yrittämällä menestyy!


Kun palapelejä pohditaan yhdessä kavereiden kanssa, kehittyvät sosiaaliset taidot ja niin tarpeelliset yhdessä tekemisen taidot.


Palapelien maailma on moninainen ja onkin vaikea tietää, minkälaisia palapelejä lapselleen hankkisi. Jokainen kehittyy näissä taidoissa omaan tahtiinsa. Kasvattajan tehtävänä on järjestää sopivan haasteellisia, mutta kuitenkin palkitsevia palapelejä. Niiden kuva ja värimaailman täytyy olla lasta houkuttelevia. 


Ihan pikkuiselle voi antaa palapelin, jossa puisia osia astellaan kehykseen, jossa on näiden osien muotoiset aukot ja aluksi jokaisessa osassa on nuppi, josta voi ottaa kiinni. Nuppi helpottaa motorista suoritusta.


Palapelejä löytyy ihan perinteisten mallien lisäksi erilaisia hauskoja versioita niin, että mielenkiinto pysyy varmasti yllä.

Jos into kuitenkin lopahtaa, tehkää palapelejä yhdessä niin, että luot tilanteesta mukavan ja annat kaiken huomiosi lapselle. Silloin niiden kokoamiseen liittyy positiiviset mielikuvat, jotka saattavat innostaa lasta välillä tekemään niitä itsekseenkin. Voit myös tehdä palapelilistan. Kuvaat palapelit kuvina listan laitaan ja aina kun ko. palapeli on tehty, saa kuvan viereen liimata tarran.


Virtuaalisia palapelejä on netti pullollaan, jopa sellaisia, joissa saat omasta kuvasta palapelin. Ne eivät kuitenkaan koskaan korvaa lapselle sitä elämystä, minkä oikeista, kädessä pideltävistä palasista koottu peli tarjoaa. Ne eivät kehitä motoriikkaa ja se juuri onkin nykylasten ongelma. Liika näytön tuijottelu on johtanut jopa kynäotteen puuttumiseen, kun koulu alkaa. Toiseksi lapsi ajattelee konkreettisesti ja kokee maailmaa konkretian kautta. Myös palapelin on hyvä olla konkreettisista palasista koostuva. Erilaiset muodot hahmottuvat ja sisäistyvät parhaiten, kun nähdyn vahvistamiseksi ne voi tuntea omissa käsissään ja sormissaan.


Oikeat konkreettiset palapelit kehittävät lasta monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Niitä kannattaa tehdä paljon erilaisia ja samaa voi tehdä monta kertaa uudestaan. Hanki lapselle palapelejä, vaihda niitä tuttavapiirissä ja vaikka askartele itse korteista ja kuvista.