"Matematiikan voi hyvinkin oppia oppimisen esteistä huolimatta!"

ONKO MATEMATIIKKA HANKALAA? 

EI SEN TARVITSE OLLA - APU LÖYTYY TÄÄLTÄ!

Matematiikka on kouluaineista se, joka herättää eniten tunteita. Osaamattomuus turhauttaa ja sitten ei opi. Kierre on valmis. Monesti oppimisen haasteet ovat asenteesta kiinni, mutta ei aina. Toisinaan oppimisen esteenä voi olla aukko matemaattisessa ajattelussa ja kun tämä aukko on paikattu, matematiikan oppiminen sujuu. Sinulla voi olla diagnosoitu matematiikan oppimisvaikeus, jota koulu ei ole kyennyt tukemaan riittävästi. Silloinkin apu on saatavissa, kun opettaja tietää, mitä tekee ja on paneutunut matemaattisen ajattelun syntyyn ja rakenteisiin. 

ON MONIA MENETELMIÄ, JOILLA OPPIMISEN HAASTEITA VOIDAAN KORJATA.

Se, miten matematiikkaa oppii, riippuu iästä ja koulutaustasta. Kokenut opettaja osaa ohjata niin eskarilaista kuin aikuistakin. Jokaiselle opetus räätälöidään yksilöllisesti. Jokainen myös hyötyy pedagogisesti pätevästä matematiikkatreenistä - ihan jokainen!


MITEN OPETUS TOTEUTETAAN"Vahva osaaminen perustuu käsitteiden hallintaan ja joustavaan ajatteluun"

OLET MINKÄ IKÄINEN TAHANSA

Olen opettanut matematiikkaa viisi vuotiaalle, jolla oli todettu oppimisen vaikeus. 

Olen opettanut 24 vuotiasta, joka ei koskaan peruskoulussa oppinut matematiikasta muuta, kuin oppilashuollollisissa palavereissa toisteltu tieto, ettei hän voisi oppia matematiikkaa. Tämä rohkea oppilas kuitenkin haki apuani saadakseen haluamansa jatko-opiskelupaikan, jonka sitten tavoittikin.

Koskaan ei ole myöhäistä. Koskaan ei ole mahdotonta löytää apua. Ota rohkeasti yhteyttä!

Apua kannattaa hakea mahdollisimman varhain. Vaikeudet koulussa syövät oppimisen iloa ja muokkaavat oppijaminäkuvaa väärään suuntaan. Vahinko voi olla kauaskantoinen ja kohtalokas.

Kaikkia olen voinut auttaa.

Tutustu opetukseen!

Ota yhteyttä!