"Treenaa taitosi huippuun!"

ONKO MATEMATIIKKA HELPPOA? 

ASETA TAVOITEET KORKEALLE!

Matemaattinen lahjakkuus kehittyy, kun sitä haastetaan. Peruskoulun matematiikan tunneilla ei aina ehditä soveltaviin ja haastaviin tehtäviin. Pahimmillaan käy niin, että lahjakas oppilas turhautuu ja lopulta alisuoriutuu. Lisähaasteita on haettava muualta. Ja niitä löytyy täältä.

TREENAA SOLMUKOHDAT SELKEIKSI, KEHITÄ JOUSTAVAA AJATTELUA

Joskus hyvänkin oppilaan oppiminen kompuroi yksittäisen osa-alueen osaamattomuuteen. Menestys matematiikassa perustuu aiemmin opitun hallintaan. On hyvä varmistaa, ettei aukkoja synny. Ne voivat vaikeuttaa huomattavastikin tulevia opintoja.

Tutkitusti joustava matemaattinen ajattelu on menestymisen edellytys. Aina se ei kehity koulussa, vaan tarvitaan osaavaa ohjausta


HALUATKO SYVENTÄÄ TAITOJASI? 

ALAKOULULAISELLE VAHVISTUSTA JA LISÄHAASTEITA

Alakkoulu on matematiikan osaamisen kannalta tärkeintä aikaa. Silloin luodaan perusta, jolle kaikki myöhempi osaaminen rakennetaan. Kun alakoulun matematiikka on vahvaa, opiskelu tulevaisuudessa sujuu. Osaamisen taso alkuopetuksessa ennustaa vahvasti osaamista peruskoulun lopussa. Jos haluat menestyä matematiikassa, kannattaa varmistaa, että osaamisesi perustuu ymmärrykseen eikä mekaaniseen suorittamiseen.

YLÄKOULULAISEN OSAAMISEN TUKEMINEN VARMISTAA ONNISTUNEEN JATKON

Yläkoulussa matematiikka on jo monimutkaisempaa ja soveltavaa. Nyt kannattaa varmistaa, että asiat tulee opittua ja ymmärrettyä. Vielä ehtii tehdä paljon. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!"Vahva osaaminen perustuu käsitteiden hallintaan ja joustavaan ajatteluun"