MATEMATIIKKATERAPIA

Matematiikkaterapiassa rakennetaan matemaattinen ajattelu alkeista alkaen vahvaksi ja ehjäksi. Terapia alkaa testistä, jolla kartoitetaan oppilaan matemaattisen ajattelun taso. Matematiikkaterapia on tehokas ja toimiva tapa korjata matematiikan oppimisvaikeutta. Teknisen osaamisen lisäksi terapiassa vahvistetaan oppilaan minäkuvaa ja luodaan onnistumisia. Jokainen terapiajakso suunnitellaan yksilöllisesti oppijan tarpeiden mukaan. Terapia toteutetaan 60 min jaksoissa kerran viikossa noudattaen kuitenkin koulun loma-aikoja.


"Mekaanisen suorittamisen sijaan tunneillani luodaan pohjaa matemaattiselle ymmärrykselle, innostetaan oppimaan ja vahvistetaan minäkuvaa."


"Yksityisopetus on nopeaa ja tehokasta"MATIKKATREENIT
LUMA-LUOKALLE
"Onnistut, kun tiedät, mitä teet"MATEMATIIKKATESTIT JA LAUSUNNOT

Teen tarvittaessa testejä ja kirjallisia lausuntoja testituloksista. Hinta vaihtelee tarvittavien testien ja lausuntojen mukaan. Kysy lisää!