Matematiikka – asenne ratkaisee!

30.8.2014

Matematiikka on perinteisesti arvostettu kouluaine, eikä turhaan. Onhan jokapäiväinen elämämme täynnä matemaattisia tehtäviä, vaikka ei työskentelisikään matemaattisella alalla. Kellonajat, raha, korot, alennusprosentit vaativat kaikki matemaattista ajattelua. Samoin kyky tulkita edes alkeellisesti tutkimuksia ja niiden tuloksia vaatii matemaattista ymmärrystä ja on välttämätöntä kriittiselle ajattelulle. Matematiikka on oiva väline ongelmanratkaisutaitojen ja loogisen ajattelun kehittämiselle. Itse asiassa se on ainoa kouluaine, joka on keskittynyt ongalmanratkaisuun ja ajattelun kehittämiseen!


Matematiikka on eniten tunteita ja mielikuvia herättävä oppiaine koulussa


Vaikka oppilas selviytyisi hyvin kaikissa muissa kouluaineissa, mutta ei matematiikassa, vaikuttaa se valitettavan voimakkaasti hänen minäkuvaansa. Myönteinen minäkäsitys korreloi niin opintomenestyksen kuin sosiaalisen suosionkin kanssa. Siksi on tärkeätä pyrkiä luomaan jokaiselle oppijalle hyvä minäkuva. Valitettavasti minäkuva heikkenee monella nopeasti kouluvuosien myötä.


Matematiikan oppimisvaikeuksia on ollut aina. Ihan jokaista pystytään auttamaan


Matematiikan oppimisvaikeuksia on ollut aina. Uutta on se, ettei vaikeuden tarvitse olla pysyvä leima ja että ihan kaikkia pystytään auttamaan ja jokaiselle voidaan tarjota riittävä apu oppinnoista selviytymiseen, kunhan apua vain tarjotaan ajoissa. Tuen määrä on myös suoraan verrannollinen minäkäsitykseen. Siksi, kun lapsi ei suoriudu matematiikan tehtävistä, kannattaa apua hakea heti. On surullista kohdata lukion lyhyen matematiikan lukijoita, joiden oppimisvaikeuksien takana on vaikeudet matematiikan perusasioissa, jotka on opetettu ensimmäisellä ja toisella luokalla. Takana on pitkä putki raskaita, vaikeita ja ikäviä vuosia matematiikan opinnoissa, joissa on luisteltu eteenpäin rimaa hipoen.


Lukiossa sitten suoritetaan pakolliset matematiikan kurssit vannoen, ettei koskaan enää matikkaa – kuinka surullista!


Oppimisen haasteiden taustalla voi ollakin vain omat uskomukset ja ajatusmallit


Sen lisäksi, että oppimisen haasteet saattavat johtua jostain puutteesta matemaattisen ajattelun osa-aluilla, on mahdollista, että niiden takana onkin oppijan omat uskomukset ja ajatusmallit. ”Ei meidän suvussa kukaan ole koskaan oppinut laskemaan.” lause äidin suusta saattaa olla todella tuhoisa. Näillä lauseilla ja asenteilla mennään sukupolvesta toiseen, eikä kukaan tosiaan opikaan matematiikkaa! Vaikka opettajalla on hyvin ratkaiseva merkitys opiskeluasenteiden muovaajana, matematiikan oppimisasenteet heikkenevät huimaa vauhtia kouluvuosien lisääntyessä, on vanhemmillakin on vahvat työkalut käytettävissään. Jos sattuu, että opettaja muokkaa asenteita väärään suuntaan, jää vanhemman tehtäväksi rakentaa asennetta oikeaan suuntaan siitä huolimatta, että itse olisikin ”tietoinen” siitä, ettei meillä kukaan tätä opi!


Niin hyvässä kuin pahassakin asenteet ja uskomukset muuttuvat hitaasti


Asennemuokkauksen avainsana on usko lapseen. ”Sinä opit kyllä. Katsotaanpa yhdessä.” Luota lapseesi. Hanki onnistumisia, vaikka kotona yksinkertaisten matemaattisten tehtävien kautta. Niitä on arjessa paljon. Kuinka monta lautasta me tarvitaan? Kuinka paljon maitoa pitää ostaa? Miten jaetaan suklaalevy kolmelle? Monenko tunnin päästä ohjelma alkaa? Mihin hintaan myydään 30% alennuksella? Mitä tahansa lapsen taitotason mukaan. Sitten kiinnitetään huomio siihen, että tämäkin oli matematiikkaa, tähänkin sitä tarvitaan ja sinä osasit! Parasta olisikin olla valveutunut asenteen muokkaaja jo ihan varhaislapsuudesta lähtien. Niin hyvässä kuin pahassakin asenteet ja uskomukset muuttuvat hitaasti. On siis hyvä asia, jos asenne on kouluun mennessä kohdallaan. Silloin sitä ei ensimmäinen epäonnistuminen heilauta.


Onnistumisista kasvaa itseluottamus ja sen myötä varmuus


Innostavien tehtävien tekeminen on aina mielenkiintoista ja varsinkin se, että lapsi kokee itsensä hyödylliseksi. Pyydä häntä laskemaan oikeasti perheelle ”tärkeitä” asioita, kuten paljonko näistä palautuspulloista saadaan, jos sitten pitäisi ostaa tuo, paljonko lisää rahaa tarvitaan.

Ennen kaikkea ole kannustava vanhempi. älä anna huolesi näkyä ja tarttua. Äläkä ole huolissasi, vaan hae lapsellesi apua. Luo turvallinen ja luottavainen ilmapiiri opiskeluun – sinä selviät tästä ihan hyvin, minä autan sinua ja haen apua, jos en itse osaa auttaa.